• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่
(1) ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากและบริเวณใกล้เคียง ให้มีคุณภาพที่ดี และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหลักของประเทศได้
(2) ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรและจุดผ่านแดนให้เกิดความสะดวกและได้มาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงแนวทางการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรของคนข้ามพรมแดน
(3) ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและแนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน
(4) พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพิ่มเติม
(5) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์
(6) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมาย

   

การบริการของกระทรวงพาณิชย์


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.055-511049 FAX.055-513228
www.moc.go.th/tak
 

1. จดทะเบียนธุรกิจ
2. จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
4. การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5. บริการอื่นๆ
6. ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
7. จับตาอาเซียน
8. คลังข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 


 ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในอาเซียน

 
 ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม​  


 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 


 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


 
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ราชอาณาจักรกัมพูชา  ประเทศไทย 
Font size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 11

    กำลังใช้งาน
  • 29

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,722,595

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com