• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาและเสนอพื้นที่ของทางราชการที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2) พิจารณาและเสนอแนวทางการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และดำเนินการตามแผนการนำที่ดินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(3) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ

(4) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(5) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายFont size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 4

    กำลังใช้งาน
  • 54

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,945,826

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com