• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) จัดทำหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2) สร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

(3) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(4) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายFont size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 6

    กำลังใช้งาน
  • 104

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,873,003

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com