• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และศูนย์ประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี

(2) จัดระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของหน่วยงานต่างๆ

(3) กำหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(4) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะศึกษาดูงาน การตรวจเยี่ยม และการจัดประชุมสัมมนาภายในสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(5) รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานให้คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบทุกระยะ

(6) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายFont size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 7

    กำลังใช้งาน
  • 58

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,915,196

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com