• ข่าวเด่น
ตาก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติท้องถิ่น การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - taksez.com

ตาก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติท้องถิ่น การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติท้องถิ่น การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ที่ประชุมได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความคืบหน้าและแนวทาง เกี่ยวกับดำเนินการทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดจนเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น และการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆร่วมกันอีกด้วย
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 7

    กำลังใช้งาน
  • 120

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,945,892

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com