• ข่าวเด่น
รองผู้ว่าฯตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อถวายเป็นพุทธบุชาพร้อมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกับวัฒนาธรรมด้านพระพุทธศาสนาของสองแผ่นดิน ตาก – เมียวดี - taksez.com

รองผู้ว่าฯตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อถวายเป็นพุทธบุชาพร้อมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกับวัฒนาธรรมด้านพระพุทธศาสนาของสองแผ่นดิน ตาก – เมียวดี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปร่วมเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562 ร่วมกับ อู เตซ่าอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเมียวดี ณ วัดเจดีย์ทอง จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งทางจังหวัดเมียวดี ได้จัดงานเพื่อถวายเป็นพุทธบุชา และสืบสานประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งให้ส่วนราชการและประชาชนทั้งสองฝั่งได้ทำบุญแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ตลอดจนสานความสัมพันธ์ด้านวัฒนาธรรมทางศาสนา ของบ้านพี่เมืองน้อง ตาก-เมียวดี Sister City ให้เเน้นเเฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่พุทธศาสนิกชนในประเทศเมียนมา ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแต่ละหัววัดในจังหวัดเมียวดี จะร่วมแรงร่วมใจกันนำข้าวสารและธัญพืช ที่เป็นส่วนประกอบในการกวนข้าวทิพย์ มากวนลงในกะทะขนาดใหญ่ แล้วพร้อมใจสามัคคีกันกวนข้าวทิพย์อย่างตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยชาวเมียนมาเชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นการสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภ ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ และประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลอีกด้วย
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 3

    กำลังใช้งาน
  • 65

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,945,837

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com