• ข่าวเด่น
เตรียมพบกับเวทีสัมมนา..แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ ภายใต้เศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19" วันที่ 14/8/63 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ ไพร์ม แม่สอด - taksez.com

เตรียมพบกับเวทีสัมมนา..แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ ภายใต้เศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19" วันที่ 14/8/63 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ ไพร์ม แม่สอด

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา "แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ ภายใต้เศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19" ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรคีรี ชั้น ๓ โรงแรมอีโค่ อินน์ ไพร์ม แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดตากจึงเชิญท่านและ/หรือบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ทางอีเมล sez.tu2020@gmail.com หรือ QR Code ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน
  • 1

    ผู้ชมวันนี้
  • 0

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com