• ข่าวเด่น
ผู้บริหาร อปท. 14 ตำบล ภาคเอกชน ภาคประชาชน เดินหน้าหารือเเนวทางการขับเคลื่อน ศกพ.ตาก ในเรื่องปัญหาที่ดินทีไม่ได้รับการพัฒนา สะท้อนต่อด้านการลงทุน ส่งผลให้ท้องถิ่นขาดรายได้ - taksez.com

ผู้บริหาร อปท. 14 ตำบล ภาคเอกชน ภาคประชาชน เดินหน้าหารือเเนวทางการขับเคลื่อน ศกพ.ตาก ในเรื่องปัญหาที่ดินทีไม่ได้รับการพัฒนา สะท้อนต่อด้านการลงทุน ส่งผลให้ท้องถิ่นขาดรายได้

ในการประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และภาคเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด=พบพระ=แม่ระมาด) ที่ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น5 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล ทั้งหมด 14 ตำบล จากพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ โดยในที่ประชุมได้แจ้งข่าวสารความคืบหน้า และอุปสรรคปัญหาในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นปัญหาที่ดิน ที่ยังมีปัญหามากทั้ง 14 ตำบล ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะปัญหาเป็นที่ดินของรัฐเป็นพื้นที่ ภทบ.สปก. ไม่สามารถก่อสร้างใดๆ หรือแม้นแต่ที่ดินราชพัสดุยังมีปัญหา และปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่มาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทางท้องถิ่นไม่มีรายได้จากแรงงานต่างด้าว แต่ต้องมาแบกรับปัญหาที่ตามมากับแรงงานต่างด้าว เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และอื่นๆมากมาย เช่นปัญหาขยะ โรคติดต่อ เป็นต้น ในที่ประชุมเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒานาเศรษฐกิจ ควรให้องค์กรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มาบริหารแรงงานต่างด้าวเอง และควรมีรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่งท้องถิ่นทั้ง 14 ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจะร่วมกันลงชื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีภาษีล้อเลื่อน ภาษีแวต(VAT) และภาษีน้ำมัน ที่ท้องถิ่นควรได้ค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีทั้งหมด 87,000 ไร่ แต่พื้นที่ร้อยละ70 ไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่มีโฉนดที่ดิน นักลงทุนไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรได้ จึงไม่เข้าใจว่า รัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออะไร เมื่อทำอะไรไม่ได้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ควรจัดรายได้จากแรงงานต่างด้าวให้กับท้องถิ่นตามสมควร วันนี้มีแรงงานต่างด้าวทำงานในท้องถิ่น ท้องถิ่นไม่ได้อะไร จึงอยากนำเสนอการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่นั้น ต้องนำแรงงานเข้ามาสู่ระบบ และจัดรายได้ หรือค่าธรรมเนียมให้ท้องถิ่นตามสัดส่วนจำนวนคน หรือ ที่รัฐเห็นสมควร ซึ่งดีกว่าปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ ไม่ได้อะไรโดย วิธีดังกล่าวจะทำให้แรงงานกลับมาเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น ทั้งนี้แรงงานในพื้นที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะรวมตัวกันนำเรื่องเสนอรัฐบาลต่อไป นายบุญธรรม กิกสันเทียะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)พบพระ จ.ตาก กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่จัดค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าวให้กับท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลเอง ขอให้รัฐอย่าไปมองแต่เรื่องความมั่นคง แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมานาน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ถ้ามองเรื่องความมั่นคงให้มองไปที่กรุงเทพฯ.โดยเฉพาะพื้นที่ มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานนับล้านคน อย่ามาดูพื้นที่ชายแดนเลย
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 3

    กำลังใช้งาน
  • 202

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,572,621

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com