• ข่าวเด่น
จ.ตาก ประชุมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ สำหรับขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก - taksez.com

จ.ตาก ประชุมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ สำหรับขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก

วันนี้ (10 มี.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร
มาตรา 86 วรรค 2 จากนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหารือการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกในช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ และพิจารณาขอผ่อนผันเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ เพื่อขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก (ข้าวโพด)
จากนั้น ได้พิจารณาการขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในพื้นที่อำเภอพบพระ จำนวน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ 3 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เปิดได้ ส่วนอีก 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางบ้านมอเกอไทย หมู่ 1 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร , ช่องทางบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ 3 ต.วาเล่ย์ ประเภทสินค้าพืชเกษตร , ช่องทางบ้านห้วยแล้ง หมู่ 10 ต.ช่องแคบ ประเภทสินค้าพืชเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภค และช่องทางบ้านหมื่นฤาชัย หมู่ 5 ต.พบพระ ประเภทสินค้า สินค้าเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ขณะเดียวกัน ได้พิจารณาขออนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 6 ประกอบด้วย ช่องทางเดิม จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 11 และช่องทางที่ 36 หมู่ 3 ต.ท่าสายลวด ได้รับการอนุมัติ , ในส่วนช่องทางใหม่ที่ขออนุมัติ อีกจำนวน 4 แห่ง ได้รับอนุมัติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านแม่กุหลวง หมู่ 1 ต.แม่กุ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องอุปโภคบริโภค และช่องทางบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องอุปโภคบริโภค ในส่วนช่องทางอีก 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านดอนไชย หมู่ 6 ต.แม่ตาว ประเภทสินค้า อุปกรณ์เกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ และช่องทางบ้านใหม่ริมเมย หมู่ 10 ต.แม่กาษา ประเภทสินค้า อุปกรณ์เกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ทั้งนี้ ช่องทางที่อนุมัติให้เปิด ผู้ยื่นขออนุญาตต้องไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนช่องทางที่ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ หากโอกาสต่อไป มีความเหมาะสม ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถนำเรื่องเข้าขอพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ได้อีกครั้ง
//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 163

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,688,282

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com