• ข่าวเด่น
กรมธนารักษ์ เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร หนองคาย - taksez.com

กรมธนารักษ์ เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร หนองคาย

กรมธนารักษ์ เดินหน้าเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย พร้อมเปิดขายเอกสารการลงทุน ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-17 มิ.ย. 2565 โดยจะเปิดให้มีการยื่นซองในวันที่ 6 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า การปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีการผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ซึ่งในปี 2565 กรมธนารักษ์ได้กำหนดแผนเปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้

1.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บนพื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,076-1-90.70 ไร่ โดยกำหนดการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่ละ 36,000 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,753,163 บาท โดยให้มีการปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 15 ทุก 5 ปี และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูลเป็นเงิน 269,119,188 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี

.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร บนพื้นที่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,081-0-23.10 ไร่ กำหนดผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่ละ 1,800 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 1,945,904 บาท โดยมีการปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 32,431,733 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี

3.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย บนพื้นที่ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ กำหนดผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตรา ไร่ละ 2,100 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 1,508,042 บาท มีการปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูลเป็นเงิน 25,134,025 บาท มีกำหนดระยะเวลา การเช่า 50 ปี

สำหรับคุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นการร่วมของธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีผลงานหรือประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 โครงการ

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดระยะเวลาการขายเอกสารการลงทุนระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-17 มิ.ย. 2565 โดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อเอกสารการลงทุน ณ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ หรือโทร. 0-2298- 5363 และกำหนดให้ผู้ซื้อเอกสารการลงทุนยื่นซองเสนอโครงการลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2565

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 118

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,915,256

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com