• ข่าวเด่น
BOI นำเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภาคเอกชน เดินทางมาดูงานกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ตาก(อ.แม่สอด) – กรุงเทพฯ เล็งรุกธุรกิจการค้าในประเทศเมียนมาเเบบมืออาชีพ - taksez.com

BOI นำเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภาคเอกชน เดินทางมาดูงานกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ตาก(อ.แม่สอด) – กรุงเทพฯ เล็งรุกธุรกิจการค้าในประเทศเมียนมาเเบบมืออาชีพ

วันที่ 3 สิงหาคม2565เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ นายคุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เดินทางมาดูงานกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ตาก (อ.แม่สอด) – กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดตาก พาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า ร่วมให้ตอนรับและให้ข้อมูล
 
สำหรับการเดินทางมาศึกษาลู่ทางการค้าในครั้งนี้ ทางคณะได้เล็งเห็นว่าจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) จึงทำให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ทางคณะจึงลงพื้นที่ และศึกษาดูงานพร้อมรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสถานการณ์ด้านการค้า การลงทุน และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงการลงทุนไทยในต่างประเทศ การดำเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (SEZ) และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านลงทุน (One Stop Service: OSS)
 
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับนักธุรกิจในจังหวัดตาก และถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจ เจาะลึกการทำธุรกิจในจังหวัดตาก และโอกาสการค้าชายแดนและโอกาสการลงทุนไทยในประเทศเมียนมา" โดย นักธุรกิจในจังหวัดตากอีกด้วย

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 9

    กำลังใช้งาน
  • 24

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,722,590

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com