• ข่าวเด่น
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ อ.แม่สอด ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และสถานการณ์การค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา - taksez.com

ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ อ.แม่สอด ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และสถานการณ์การค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา

 
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ร่วมประชุมกับนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการ จ.ตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและสถานการณ์การค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด
สำหรับความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากปัจจุบันกำลังก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งที่ 2 งบประมาณ 319.70 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า ส่วนผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ในขั้นตอนที่ 4 จากทั้งหมด 8 ขั้นตอน ขณะที่พื้นที่รองรับการลงทุนเนื้อที่ประมาณ 1,067 ไร่ สำหรับเอกชนเช่า แม้จะมีผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังไม่มาชำระเงินและลงนามในสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ภายในระยะเวลากำหนด ขณะนี้กำลังเสนอขอความเห็นชอบเพื่อเปิดประมูลหาภาคเอกชนที่จะมาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง
โดยนายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 6

    กำลังใช้งาน
  • 68

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,915,206

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com