• ข่าวเด่น
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย แม่สอดเมืองแห่งการค้าชายแดน มั่นคงและปลอดภัย - taksez.com

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย แม่สอดเมืองแห่งการค้าชายแดน มั่นคงและปลอดภัย

วันนี้(14 มิ.ย.66) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมนักวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด เข้าพบ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย “แม่สอดเมืองแห่งการค้าชายแดน มั่นคงและปลอดภัย”
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้ข้อมูลมุมมองการพัฒนาพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ทั้งเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ,มูลค่าการค้าชายแดน ,สถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ,ความร่วมมือกับเมียนมาด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน และด้านเศรษฐกิจ ,การส่งเสริมสินค้า GI ทั้งกล้วยหอมทองพบพระ และแปจ่อเขียวแม่สอด ,การส่งเสริมผลผลิตอะโวคาโด บุก และกาแฟ ที่น่าจะพัฒนาเป็นสินค้าชายแดน ที่สามารถส่งเข้าไปขายในเมือง หรือในต่างประเทศได้ โดยแผนพัฒนา จ.ตาก 20 ปี มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลุดพ้นความยากจน
สำหรับโครงการวิจัย “แม่สอดเมืองแห่งการค้าชายแดน มั่นคงและปลอดภัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.เมียวดี ของเมียนมา และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือ หรือนโยบายเมืองคู่ขนานชายแดน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมไปถึงการค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามมา…//
 

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 7

    กำลังใช้งาน
  • 136

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,873,035

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com