• ข่าวเด่น
รองผู้ว่าฯ ตาก นำส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้น และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ - taksez.com

รองผู้ว่าฯ ตาก นำส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้น และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่

 
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมส่วนราชกานในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดการค้า การลงทุน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน และการบริการ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการให้
สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น อาทิ ความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า ค่าธรรมนียมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก , ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enhancing Investment) , การนำพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบางส่วนไปให้ส่วนราชการอื่นเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อเป็นการนำร่องให้มีการเริ่มต้นโครงการในแต่ละพื้นที่ เช่น กรมศุลกากรเข้ามาดำเนินการเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่น ๆ
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะนำความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้นที่ภาคเอกชนประสงค์จะให้ภาครัฐสนับสนุน และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และการเปิดประมูลพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้มีความเหมาะสมเกิดการจูงใจและมีการลงทุนพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อไป ...//

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 4

    กำลังใช้งาน
  • 76

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,872,975

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com