• ข่าวเด่น
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ระบบนิเวศทางการเงิน: ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน” - taksez.com

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ระบบนิเวศทางการเงิน: ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน”

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ระบบนิเวศทางการเงิน: ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดตาก ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป
โดยมีนายชนินทร์ ทรงเมฆ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวเปิดงานสัมนนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก ผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา
ได้รับเกียรติจาก
- คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก
- พันตํารวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร์
- รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมบรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 113

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,945,885

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com