• ข่าวเด่น
“เจาะลึกโอกาสการขนส่งข้ามพรมแดนไทย – เมียนมา” ว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross- Border Transport Agreement: CBTA) อังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก - taksez.com

“เจาะลึกโอกาสการขนส่งข้ามพรมแดนไทย – เมียนมา” ว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross- Border Transport Agreement: CBTA) อังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) กำหนดจัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึกโอกาสการขนส่งข้ามพรมแดนไทย – เมียนมา” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบผลประโยชน์ที่จะได้รับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross- Border Transport Agreement: CBTA) ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดตากจึงขอเชิญภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยตอบรับผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
*** รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น***
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 13

    กำลังใช้งาน
  • 1,446

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,722,541

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com