• ข่าวเด่น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่นครแม่สอด ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - taksez.com

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่นครแม่สอด ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ ที่เดินทางลงพื้นที่นครแม่สอด ตามโครงการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสำรวจโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน การสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนของรัฐกะเหรี่ยง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม เล็ก และกลาง (Micro-Small-Medium Enterprises : MSMEs) ที่มีผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และผู้ประกอบการชาติพันธุ์เป็นผู้ขับเคลื่อน และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนไทยในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกับฝ่ายเมียนมาในการขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP  ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพื้นที่กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน  
 
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 8

    กำลังใช้งาน
  • 102

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,313,691

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com