• ข่าวเด่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 - taksez.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 ก.ย. 2563  จังหวัดตาก ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด นำโดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วย ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่นายอูเท ซาเอ่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตในการให้ความช่วยเหลือ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมียนมา และเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อโควิค -19 บริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ที่อาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดตากได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ภายใต้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงในระดับท้องถิ่น จึงได้ดำเนินโครงการส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา  ถือเป็นการแสดงความปรารถนาดีจากทุกภาคส่วนในจังหวัดตากที่มีให้แก่ชาวเมียนมา เพื่อให้มีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ได้โดยเร็ว อันจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีของทั้งสองพื้นที่ให้ยั่งยืนสืบไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 2

    กำลังใช้งาน
  • 199

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,572,618

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com