• ข่าวเด่น
จ.ตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 - taksez.com

จ.ตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ (21 ก.พ. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงานได้นำเสนอความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็นสัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว และตราด สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่ 4 จึงหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง โดยดำเนินการตามแนวทางเดียวกับแนวทางการนำแรงงานกัมพูชามาทำงานตามมาตรา 64 ฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
สำหรับกรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้ดำเนินการประสานลูกจ้างให้จัดเตรียมเอกสารและกำหนดวันนัดหมายเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยให้แรงงานเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ หลักฐานการตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) /ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และบัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางออกให้หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด
นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการดำเนินการของด่านควบคุมโรค , การดำเนินการของด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงสถานที่กักตัว (ที่พักคนงาน) ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอประเมินความพร้อมหลังเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 9

    กำลังใช้งาน
  • 763

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,537,521

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com